Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo mu

Відділ банкрутства 
Посада П.І.Б.        Телефон        Адреса, електронна пошта
Начальник відділу банкрутства Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

Зленко
Сергій Миколайович

(0542) 66-19-38

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьева, 27 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 В.о. завідувача сектору з питань банкрутства у Полтавській області відділу банкрутсва Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

Кійченко
Михайло
Юрійович

 (0532) 56-92-89

36014, м. Полтава,

вул. Соборності, 45

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Завідувач сектору з питань банкрутства у Чернігівській області відділу банкрутсва Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Дікан
Олександр
Миколайович
(0462) 60-44-99;               65-15-27

14000, м.Чернігів,

пр.Миру, 43, 

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ банкрутства Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

                                                                                                                                                                                         

І. Загальні положення

 

 1. Відділ банкрутства Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі - Відділ) є структурним підрозділом Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Північно-Східне міжрегіональне управління юстиції).
 2. Відділ у своїй роботі керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, Положенням про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, цим Положенням, наказами Північно-Східного міжрегіонального управління юстиції та іншими нормативно-правовими актами.
 3. Відділ підпорядковується начальнику Північно-Східного міжрегіонального управління юстиції. Діяльність Відділу спрямовується та координується Департаментом з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України (далі - Департамент).
 4. Чисельність працівників Відділу визначається Міністерством юстиції України під час затвердження структури та штатної чисельності Північно-Східного міжрегіонального управління юстиції. Чисельність працівників Відділу має забезпечити якісне виконання покладених на нього завдань і функцій.

 

ІІ. Основні завдання Відділу

 

Основним завданням Відділу є забезпечення реалізації покладеного на Північно-Східне міжрегіональне управління юстиції завдання щодо реалізації державної політики з питань банкрутства.

 

ІІІ. Основні функції Відділу

 

 1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для здійснення процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків;

готує на запит суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

за дорученням Департаменту організовує проведення аналізу щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства при відкритті провадження у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків

бере участь в організації підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого;

бере участь у підвищенні кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

здійснює формування Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та контроль за наповненням цього Єдиного реєстру арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами);

здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих;

здійснює інші повноваження, віднесені до компетенції Відділу, передбачені законодавством.

 1. Організовує та забезпечує розгляд звернень громадян, підприємств, установ і організацій з питань діяльності і організації роботи Відділу, арбітражних керуючих; здійснює прийом громадян з цих питань.
 2. Здійснює заходи, спрямовані на реалізацію норм Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 3. Звітує перед Департаментом та начальником Північно-Східного міжрегіонального управління юстиції про виконання покладених на Відділ завдань та функцій.
 4. Здійснює інші повноваження на основі та на виконанняКонституції та законів України, указів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України.

 

ІV. Права та обов’язки Відділу

 1. Відділ має право:

робити запити та одержувати безоплатно в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, судів та арбітражних керуючих інформацію, документи чи матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань, пов’язаних із здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства;

здійснювати контроль за діяльністю арбітражних керуючих шляхом проведення планових та позапланових перевірок у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;

за погодженням з керівництвом Північно-Східного міжрегіонального управління юстиції скликати та проводити наради для вирішення питань, що належать до компетенції державного органу з питань банкрутства;

брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції Відділу.

 1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Північно-Східного міжрегіонального управління юстиції, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм їх власності, в тому числі з судами з питань, що належать до його компетенції.
 2. Відділ зобов’язаний:

забезпечувати реалізацію повноважень Північно-Східного міжрегіонального управління юстиції у визначеній сфері;

належним чином виконувати приписи чинного законодавства України у визначеній сфері, у тому числі накази Міністерства юстиції України, Департаменту, Північно-Східного міжрегіонального управління юстиції, завдання і доручення Міністерства юстиції України, Департаменту, Північно-Східного міжрегіонального управління юстиції.

 

 1. Начальник Відділу
 1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Північно-Східного міжрегіонального управління юстиції.
 2. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Право» галузі знань «Право», спеціальністю «Міжнародне право» галузі знань «Міжнародні відносини», має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.
 3. Начальник Відділу повинен знати Конституцію України, закони України, що стосуються діяльності Міністерства, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів, сучасні   методи  управління  персоналом, правила охорони  праці та протипожежного захисту, володіти державною мовою.
 4. Начальник Відділу:

за погодженням з начальником Північно-Східного міжрегіонального управління юстиції розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, Сектору та визначає їх повноваження;

організовує, спрямовує і контролює роботу Відділу та Сектору відповідно до планів роботи, заходів та доручень;

забезпечує дотримання трудової та виконавської дисципліни працівниками Відділу  та  Сектору готує пропозиції стосовно заохочення, а в разі  необхідності,  притягнення  до  дисциплінарної  відповідальності  останніх;

забезпечує виконання доручень Міністра юстиції, заступників Міністра, Директора Департаменту, начальника Північно-Східного міжрегіонального управління юстиції;

проводить оперативні наради у Відділі та Секторі з питань, що пов’язані з діяльністю Відділу та Сектору;

надає консультативну, інформаційну допомогу працівникам Відділу та Сектору контролює хід та правильність виконання завдань;

координує роботу Відділу та Сектору з іншими структурними підрозділами Північно-Східного міжрегіонального управління юстиції з питань, що віднесені до компетенції Відділу та Сектору;

несе персональну відповідальність перед Північно-Східним міжрегіональним управлінням юстиції та Департаментом за виконання покладених на Відділ та Сектор завдань;

 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

 1. VI. Організація роботи Відділу
 1. У випадку відсутності начальника Відділу чи завідувача Сектору у зв’язку з відрядженням, відпусткою, хворобою чи з інших причин його обов’язки виконує особа, визначена наказом керівника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 2. З метою належної організації роботи Відділу та Сектору на працівників розробляються посадові інструкції.

 

VII. Взаємовідносини Відділу

 

Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. (Суми), місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм їх власності, в тому числі з судами з питань, що належать до його компетенції.