Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo

Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції
Посада П.І.Б. Телефон Електронна адреса
Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції Школа Оксана Сергіївна  (0542) 66-19-01 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Спеціальна телефонна лінія (0542) 66-19-01 

Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції Головного територіального управління юстиції у Сумській області (далі – ГТУЮ):

- розробляє та проводить заходи щодо запобігання і виявлення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією в ГТУЮ та його територіальних підрозділах і здійснює контроль за їх проведенням;

- в межах компетенції бере участь у здійсненні правового аналізу або експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються ГТУЮ з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

- надає методичну й консультаційну допомогу та проводить роз’яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників ГТУЮ та його територіальних підрозділів, а також, у разі потреби, за офіційним запитом й з дозволу керівництва ГТУЮ за погодженням з Управлінням з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства юстиції України – для інших органів, установ та підприємств;

- надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування працівникам ГТУЮ та його територіальних підрозділів;

- веде облік надання консультаційної та методичної допомоги, а також проведення роз’яснювальної роботи для працівників ГТУЮ та його територіальних підрозділів;

- веде облік працівників ГТУЮ та його територіальних підрозділів, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

- здійснює інформаційне забезпечення й супровід своєї діяльності, а також висвітлення проведення роботи з питань дотримання антикорупційного законодавства в ГТУЮ та його територіальних підрозділах;

- здійснює аналітичну роботу з питань дотримання антикорупційного законодавства в ГТУЮ та його територіальних підрозділах, а також організовує подання статистичної й звітної інформацій з цього напряму діяльності ГТУЮ;

- вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів в діяльності посадових і службових осіб ГТУЮ та його територіальних підрозділів;

- у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення посадовими чи службовими особами ГТУЮ та його територіальних підрозділів корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, інформує в установленому порядку про такі факти керівництво ГТУЮ, Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства юстиції України та правоохоронні органи або спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;

- застосовує передбачені чинним законодавством заходи щодо ефективного та своєчасного виявлення та припинення корупційних та інших правопорушень, що готуються або вчинені посадовими та службовими особами органів і установ системи юстиції;

- взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

- здійснює отримання й первину обробку (аналіз та спрямування за належністю) повідомлень про порушення вимог чинного законодавства з боку посадових та службових осіб центрального ГТУЮ та його територіальних підрозділів (тих, що надходять спеціальними каналами зв’язку: засобами електронного зв’язку, через офіційний веб-сайт та через гарячу телефонну лінію);

- розглядає в межах повноважень повідомлення (заяви, звернення) щодо причетності посадових та службових осіб ГТУЮ та його територіальних підрозділів, до вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

- за дорученням керівництва ГТУЮ проводить самостійно або із залученням інших працівників ГТУЮ та його територіальних підрозділів службові розслідування та перевірки, бере участь в службових розслідуваннях та перевірках в межах своєї компетенції;

- збирає, узагальнює та опрацьовує інформацію щодо корупційних та інших протиправних проявів з боку посадових та службових осіб ГТУЮ та його територіальних підрозділів;

- повідомляє керівництво ГТУЮ й Управління з питань запобігання та виявлення корупції про виявлені факти адміністративного впливу на посадових та службових осіб (викривачів) органів і установ системи юстиції, у зв’язку з наданням ними інформації про причетність посадових та службових осіб органів і установ юстиції до скоєння корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, для вжиття заходів щодо унеможливлення такого впливу;

- ініціює перед керівництвом ГТУЮ питання щодо підготовки та надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, правоохоронних органів, громадських організацій з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на нього завдань;

- у разі потреби залучається до проведення внутрішнього аудиту ГТУЮ та його територіальних підрозділів в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства;

- не розголошує інформацію, яка стала відома під час виконання покладених ним завдань, крім випадків, передбачених законодавством;

- за дорученням керівництва ГТУЮ надає інформаційні довідки та витяги з єдиних державних реєстрів;

- виконує інші доручення керівництва ГТУЮ, начальника Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства юстиції України в межах своєї компетенції;

- несе персональну відповідальність перед керівництвом ГТУЮ й Управління з питань запобігання та виявлення корупції за належне виконання покладених на головного спеціаліста завдань.