Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo

Управління державної виконавчої служби
Посада П.І.Б. Телефон Електронна адреса
Начальник Управління Молодцов Едуард В`ячеславович  (0542) 66-19-44 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заступник начальника Управління -
начальник відділу аналітики та статистики

 Рудь Марина Леонідівна  (0542) 66-19-45 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції у Дніпропетровській, Луганській, Одеській, Сумській областях та місті Києві

I. Загальні положення

 1. Це Тимчасове положення визначає особливості діяльності управлінь державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції у Дніпропетровській, Луганській, Одеській, Сумській областях та місті Києві (далі - Управління) на період проведення експериментального проекту у сфері примусового виконання рішень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року N 700 "Про реалізацію експериментального проекту у сфері примусового виконання рішень".
 2. Під час проведення експериментального проекту у сфері примусового виконання рішень Управління діє відповідно до цього Тимчасового положення.
 3. Управління є структурним підрозділом відповідно головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській, Луганській, Одеській, Сумській областях та місті Києві (далі - головне територіальне управління юстиції) та органом державної виконавчої служби, підзвітним та підконтрольним Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі - Департамент).

До складу Управління входить відділ примусового виконання рішень.

 1. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, у тому числі Порядком реалізації експериментального проекту у сфері примусового виконання рішень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року N 700, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, дорученнями Міністра юстиції України, його заступників, державного секретаря Міністерства юстиції України, директора Департаменту, наказами головного територіального управління юстиції.
 2. Управління здійснює свою діяльність в офісі "Центр виконання рішень".

Матеріально-технічне забезпечення діяльності Управління в офісі "Центр виконання рішень" здійснюється відповідним головним територіальним управлінням юстиції.

 1. Основними завданнями Управління є:

реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень);

внесення на розгляд начальнику головного територіального управління юстиції пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень;

організація, контроль та здійснення примусового виконання рішень у випадках, передбачених законом.

 1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує, контролює здійснення примусового виконання рішень у випадках, передбачених законом, відповідним відділом примусового виконання рішень та відділом державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції у Дніпропетровській, Луганській, Одеській, Сумській областях та місті Києві (далі - Відділ);

2) організовує доступ державних виконавців до баз даних і реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію про боржників, їхнє майно, в тому числі кошти;

3) організовує інформаційне забезпечення виконавчого провадження, зокрема електронного документообігу, забезпечує ведення автоматизованої системи виконавчого провадження та здійснення контролю за внесенням державними виконавцями відомостей про вчинені виконавчі дії;

4) здійснює контроль за додержанням законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями;

5) аналізує результати діяльності з питань примусового виконання рішень відповідного відділу примусового виконання рішень, Відділу, розробляє заходи щодо підвищення ефективності їх функціонування;

6) забезпечує та контролює ведення обліково-статистичної звітності відділом примусового виконання рішень та Відділом, узагальнює та аналізує стан виконання рішень державними виконавцями;

7) за дорученням Департаменту забезпечує представництво інтересів Департаменту під час розгляду справ у судах загальної юрисдикції, готує матеріали до розгляду цих справ;

8) за дорученням Департаменту проводить перевірки діяльності приватних виконавців;

9) погоджує питання щодо виплати винагороди державним виконавцям;

10) забезпечує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних із виконанням рішень, аналізує стан цієї роботи, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

11) забезпечує розгляд запитів на отримання публічної інформації;

12) організовує освітньо-роз'яснювальну роботу, в тому числі в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання покладених на Управління завдань;

13) здійснює проведення правоосвітницьких заходів з питань примусового виконання рішень та діяльності органів державної виконавчої служби;

14) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення начальнику головного територіального управління юстиції;

15) здійснює аналітичне, інформаційне, методичне та організаційне забезпечення виконання рішень;

16) здійснює прийняття заяв про примусове виконання рішень та доданих до них виконавчих документів, а також інших документів виконавчого провадження за принципом екстериторіальності в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, їх реєстрацію та передання до відповідного відділу примусового виконання рішень, Відділу, до компетенції якого належить розгляд заяви або документа;

17) інформує учасників виконавчого провадження про їх права та обов'язки у виконавчому провадженні;

18) надає сторонам виконавчого провадження можливість отримати інформацію про виконавче провадження, що міститься в автоматизованій системі виконавчого провадження;

19) здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, головного територіального управління юстиції.

 1. Управління з метою організації своєї діяльності:

1) бере участь в організації роботи з підвищення рівня професійної компетентності працівників Управління;

2) здійснює контроль та координує діяльність Відділу;

3) вносить начальнику відповідного головного територіального управління юстиції подання щодо нагородження державними нагородами та заохочення працівників Управління, Відділу;

4) вносить начальнику відповідного головного територіального управління юстиції пропозиції щодо організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Управління, Відділу;

5) бере участь у межах своєї компетенції у забезпеченні дотримання державної таємниці в Управлінні, Відділі;

6) забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції;

7) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

8) забезпечує організацію роботи щодо реалізації Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 440.

 1. Управління має право:

1) залучати до виконання завдань, покладених на Управління, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

2) одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, ініціювати питання про утворення (скликання) консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб (рад, комісій, колегій, робочих груп тощо) для сприяння здійсненню покладених на Управління завдань;

4) здійснювати перевірки та брати участь у перевірках роботи Відділу;

5) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів.

 1. Управління здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через Відділ.
 2. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідного головного територіального управління юстиції, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 3. Управління очолює заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби (далі - начальник Управління).

Начальник Управління та його заступники (у тому числі заступник начальника Управління - начальник відділу примусового виконання рішень) призначаються на посади та звільняються з посад державним секретарем Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

Рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника Управління та його заступників приймається державним секретарем Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

Начальник Відділу, заступник начальника Відділу, завідувач сектору у складі Управління, державні службовці, службовці та працівники Управління призначаються на посади та звільняються з посад начальником головного територіального управління юстиції в установленому законодавством порядку.

Дисциплінарні провадження щодо керівників, державних виконавців та інших працівників Управління здійснюються за ініціативою суб'єкта призначення, у тому числі на підставі відповідного подання директора Департаменту.

Начальник Управління здійснює контроль за виконанням покладених на Управління, Відділ завдань і здійсненням ними своїх повноважень відповідно до законодавства.

 1. Начальник Управління:

1) очолює Управління, здійснює керівництво його діяльністю, за дорученням Міністра юстиції України, його заступників, державного секретаря Міністерства юстиції України, директора Департаменту, начальника відповідного головного територіального управління юстиції представляє Управління у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та підзвітний Міністру юстиції України, його заступникам, державному секретарю Міністерства юстиції України, директору Департаменту, начальнику відповідного головного територіального управління юстиції щодо організації та результатів діяльності Управління;

2) організовує роботу Управління, Відділу щодо виконання завдань, покладених на головне територіальне управління юстиції, з питань реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень;

3) вносить на розгляд начальнику відповідного головного територіального управління юстиції пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень;

4) забезпечує виконання Управлінням, Відділом Конституції та законів України, указів Президента України, постанов Верховної Рада України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, доручень Міністра юстиції України, його заступників, державного секретаря Міністерства юстиції України, директора Департаменту, наказів головного територіального управління юстиції;

5) звітує перед Міністром юстиції України, директором Департаменту, начальником головного територіального управління юстиції щодо виконання покладених на Управління завдань та планів роботи;

6) вносить на розгляд начальника відповідного головного територіального управління юстиції пропозиції щодо проекту структури, штатного розпису та кошторису на утримання головного територіального управління юстиції в частині, що стосується Управління, Відділу;

7) укладає договори з особами, залученими до проведення чи організації виконавчих дій, оплата за якими здійснюється за рахунок авансового внеску стягувача;

8) вносить на розгляд начальника відповідного головного територіального управління юстиції пропозиції щодо заохочення або ініціювання дисциплінарного провадження стосовно керівного складу, державних виконавців та інших працівників Управління, Відділу;

9) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, працівниками Управління;

10) забезпечує здійснення перевірки законності виконавчих проваджень відповідно до вимог закону;

11) планує роботу Управління та забезпечує належний і своєчасний стан виконання запланованих заходів, а також погоджує плани роботи Відділів;

12) вносить подання про встановлення надбавок до посадових окладів заступникам начальника Управління, начальнику відділу примусового виконання рішень, начальнику Відділу, іншим працівникам Управління;

13) погоджує преміювання працівників Управління та Відділу;

14) бере участь у нарадах, колегіях та інших заходах, що проводяться відповідним головним територіальним управлінням юстиції, а також у підготовці відповідних документів і матеріалів з питань діяльності Управління, Відділу.

15) організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних із діяльністю Управління та Відділу, проводить особистий прийом громадян;

16) організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ Управління відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства;

17) проводить наради з питань, що належать до компетенції Управління;

18) забезпечує дотримання працівниками Управління виконавської та службової дисципліни;

19) у межах повноважень дає обов'язкові для виконання доручення працівникам Управління, Відділу;

20) здійснює інші повноваження відповідно до закону.

 1. Начальник Управління за посадою є членом колегії головного територіального управління юстиції та членом конкурсної комісії головного територіального управління юстиції.
 2. Повноваження працівників Управління, у тому числі повноваження, пов'язані з реалізацією експериментального проекту, визначаються їх посадовими інструкціями, які затверджуються керівниками державної служби в цих органах.
 3. Управління та відділ примусового виконання рішень мають печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

II. Організація роботи Управління в офісі "Центр виконання рішень"

 1. Організація роботи Управління в офісі "Центр виконання рішень" покладається на начальника Управління.
 2. Під час здійснення прийому громадян в офісі "Центр виконання рішень" посадові особи Управління забезпечують:

прийняття заяв про примусове виконання рішень та доданих до них виконавчих документів, а також інших документів виконавчого провадження, їх реєстрацію в автоматизованій системі виконавчого провадження та передання до відповідного органу державної виконавчої служби в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

надання інформаційної допомоги суб'єкту звернення в оформленні документів;

надання суб'єкту звернення відомостей, що містяться в автоматизованій системі виконавчого провадження, щодо виконавчих проваджень у межах усієї території України (крім виконавчих проваджень, які перебувають (перебували) на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України), за якими він є стороною або уповноваженим представником;

ознайомлення сторін виконавчого провадження з матеріалами виконавчих проваджень, які перебувають на виконанні у державних виконавців відповідного відділу примусового виконання рішень;

надання суб'єкту звернення консультацій з питань виконання рішень та діяльності органів державної виконавчої служби;

надання іншої інформаційної допомоги, необхідної суб'єкту звернення.

 1. Для забезпечення виконання завдань, визначених абзацами другим, четвертим пункту 2 цього розділу, посадовим особам Управління в порядку, визначеному пунктом 5 розділу I Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05 серпня 2016 року N 2432/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за N 1126/29256 (далі - Положення), надається доступ до автоматизованої системи виконавчого провадження з можливістю реєстрації вхідної кореспонденції органів державної виконавчої служби відповідної області, у тому числі виконавчих документів, та отримання інформації в порядку, встановленому пунктом 3 розділу VI Положення.
 2. Консультації з питань виконання рішень та діяльності органів державної виконавчої служби надаються посадовими особами Управління в офісі "Центр виконання рішень" суб'єктам звернення, які звернулися особисто або із використанням засобів телекомунікаційного зв'язку.

Надані консультації обліковуються в журналі обліку консультацій (додаток 1).

 1. Інформація про виконавче провадження, що міститься в автоматизованій системі виконавчого провадження, надається стороні виконавчого провадження у формі роздрукованого з автоматизованої системи виконавчого провадження документа виконавчого провадження.

Облік виданих посадовими особами Управління в офісі "Центр виконання рішень" документів виконавчого провадження ведеться в журналі обліку виданих документів виконавчого провадження (додаток 2).

 1. Посадова особа Управління під час прийому в офісі "Центр виконання рішень" може ознайомлювати учасника виконавчого провадження з матеріалами виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні у державного виконавця відповідного відділу примусового виконання рішень.

Відомості про ознайомлення учасника виконавчого провадження з матеріалами виконавчого провадження вносяться посадовою особою Управління до журналу обліку звернень про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження (додаток 3).

III. Прийняття документів посадовими особами Управління

 1. Посадові особи Управління в офісі "Центр виконання рішення" приймають заяви від громадян про примусове виконання рішень та додані до них виконавчі документи, виконання яких відповідно до статті 24 Закону України "Про виконавче провадження" має здійснюватись відділом примусового виконання рішень або Відділом, а також документи, подані учасниками виконавчого провадження або їх представниками, та інші документи виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні у відповідному відділі примусового виконання рішень або Відділі.

Заява про примусове виконання рішення адресується до відповідного відділу примусового виконання рішень або Відділу, який здійснюватиме примусове виконання виконавчого документа, доданого до цієї заяви, відповідно до статті 24 Закону України "Про виконавче провадження".

 1. Під час прийняття заяви про примусове виконання рішення та доданого до неї виконавчого документа посадова особа Управління перевіряє:

правильність оформлення заяви про примусове виконання рішення (наявність необхідних реквізитів, підпису, необхідних додатків, у тому числі документів, що підтверджують сплату стягувачем авансового внеску, якщо авансування є обов'язковим, тощо);

відповідність виконавчого документа вимогам статті 4 Закону України "Про виконавче провадження";

наявність (відсутність) підстав для повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання, визначених частиною четвертою статті 4 Закону України "Про виконавче провадження".

У разі невідповідності заяви про примусове виконання рішення та/або доданого до неї виконавчого документа вимогам законодавства або наявності інших підстав для повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання посадова особа Управління роз'яснює суб'єкту звернення підстави та наслідки повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання та пропонує після усунення відповідних обставин повторно пред'явити виконавчий документ. Інформація про надання роз'яснення вноситься посадовою особою Управління до журналу обліку консультацій.

У разі якщо із заяви про примусове виконання рішення та доданих до неї документів не вбачається підстав для повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання, а також у разі, якщо суб'єкт звернення у випадку, передбаченому абзацом п'ятим цього пункту, відмовляється усувати обставини, які є підставою для повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання, посадова особа Управління реєструє таку заяву та відповідний виконавчий документ в автоматизованій системі виконавчого провадження в порядку, визначеному розділом II Положення. Заява та додані до неї документи підлягають обов'язковому скануванню та завантаженню до автоматизованої системи виконавчого провадження.

Посадова особа Управління негайно після реєстрації в автоматизованій системі виконавчого провадження відповідного документа формує в автоматизованій системі виконавчого провадження довідку про реєстрацію виконавчого документа та надає її суб'єкту звернення.

 1. Поданий суб'єктом звернення під час прийому в офісі "Центр виконання рішень" документ виконавчого провадження реєструється посадовою особою Управління в автоматизованій системі виконавчого провадження в порядку, визначеному пунктом 1 розділу II Положення.

Документ виконавчого провадження підлягає обов'язковому скануванню та завантаженню до автоматизованої системи виконавчого провадження.

Посадова особа Управління негайно після реєстрації відповідних документів в автоматизованій системі виконавчого провадження повідомляє суб'єкту звернення сформовану автоматизованою системою виконавчого провадження інформацію про дату реєстрації та вхідний номер поданого документа виконавчого провадження.

 1. Оригінали заяви про примусове виконання рішення, іншого документа виконавчого провадження невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня їх надходження передаються відповідному відділу примусового виконання рішень, Відділу або надсилаються рекомендованим поштовим відправленням чи доставляються кур'єром.
 2. Відповідальна посадова особа відповідного відділу примусового виконання рішень або Відділу, на яку покладено обов'язки з реєстрації вхідної кореспонденції, перевіряє передану посадовою особою Управління за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження заяву про примусове виконання рішення й додані до неї документи, невідкладно роздруковує та долучає їх до обкладинки виконавчого провадження, сформованої автоматизованою системою виконавчого провадження.

Державний виконавець, якому передані зазначені документи, в установлений статтями 4, 26 Закону України "Про виконавче провадження" строк приймає рішення про відкриття виконавчого провадження або про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання.

У разі передання посадовою особою Управління за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження документа виконавчого провадження такий документ невідкладно роздруковується та передається на виконання в порядку, встановленому пунктом 8 розділу II Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07 червня 2017 року N 1829/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 червня 2017 року за N 699/30567.

Оригінали заяви про примусове виконання рішення та доданого до неї виконавчого документа (документа виконавчого провадження) після надходження до відділу примусового виконання рішень, Відділу долучаються до матеріалів виконавчого провадження.